Telugu vocabulary for modern Telugu people

Suraj N. Kurapati

World Telugu Conference postage stamp

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స. ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు. పంచదారకన్న పనసతొనలకన్న కమ్మని తేనెకన్న తెలుగు మిన్న.

dESabhAshalandu telugu lessa. endarO mahAnubhAvulu andarikI vandanamulu. panchadArakanna panasatonalakanna kammani tEnekanna telugu minna.

 1. Notes on usage
  1. Common vocabulary

   Since the mid 1800s, knowledge of English and emulation of Western culture has been intentionally sought by mainstream Telugu people at the expense of their own cultural identity. In fact, they have sought to such an extent that today, we speak a kind of Telugu that predominantly consists of English!

   In hopes of withstanding the pressures of popular society, which blindly endorses this trend, I have sought lingual freedom through education. Thus, I invite you to walk alongside me on this path, so that one day we may speak and write purely and effluently in Telugu.

   Notes on usage

   Common vocabulary

   English Telugu Transliteration
   actual (real) వాస్తవమైన, యథార్థమైన, అసలైన vaastavamaina, yathaarthamaina, asalaina
   actual (true) తథ్యమైన, నిజమైన tathyamaina, nijamaina
   address చిరునామము chirunaamamu
   aim, purpose ఉద్దేశము, అభిప్రాయము uddaeSamu, abhipraayamu
   animal జంతువు jaMtuvu
   answer సమాధానము samaadhaanamu
   approximately రమారమి ramaarami
   article వ్యాసము vyaasamu
   becoming stuck చిక్కుకొనుట chikkukonuTa
   behavior ప్రవర్తన pravartana
   bird పక్షి pakshi
   bridge వారధి, వంతెన, సేతువు vaaradhi, vaMtena, saetuvu
   bright ప్రకాశమైన, కాంతిగల prakaaSamaina, kaaMtigala
   cat పిల్లి, మార్జాలము pilli, maarjaalamu
   certain, definite కచ్చితము kachchitamu
   correction సవరణ savaraNa
   cost వెల vela
   cultivation కృషి kRshi
   destination, goal గమ్యస్థానము gamyasthaanamu
   dim కాంతిలేని kaaMtilaeni
   dog కుక్క, శునకము kukka, Sunakamu
   doubt సందేహము saMdaehamu
   easy సులభము sulabhamu
   end, termination అంతము, తుద aMtamu, tuda
   exam, test పరీక్ష pareeksha
   expertise ప్రావీణ్యము praaveeNyamu
   explanation, specification, comment, description, detailed account వివరము, వివరణము vivaramu, vivaraNamu
   extreme విపరీతము vipareetamu
   fan (wind) విసన కఱ visana ka~ra
   friday శుక్రవారము Sukravaaramu
   goodbye సెలవు selavu
   hello, hi నమస్కారము namaskaaramu
   history చరిత్రము charitramu
   home, residence నివాసము nivaasamu
   lecture ప్రసంగము prasaMgamu
   light వెలుతురు, ప్రకాశము, కాంతి veluturu, prakaaSamu, kaaMti
   mastery, eminent skill, command, proficiency ప్రవీణత, ప్రావీణ్యము praveeNata, praaveeNyamu
   maximum, at most అధికము adhikamu
   microorganism సూక్ష్మజీవు sookshmajeevu
   minimum, at least కనీసము kaneesamu
   modesty, reverence వినయము vinayamu
   monday సోమవారము sOmavaaramu
   month నెల, మాసము nela, maasamu
   nonsense అర్థమియ్యనిమాటలు, నిరర్థకభాషణము, ఆనందర్భభాషణము arthamiyyanimaaTalu, nirarthakabhaashaNamu, aanaMdarbhabhaashaNamu
   normal, usual సాదాహరనము saadaaharanamu
   only కేవలము kaevalamu
   ordinary సామాన్యము saamaanyamu
   part, segment భాగము bhaagamu
   path మార్గము, దారి maargamu, daari
   picture చిత్రము chitramu
   please దయచేసి dayachaesi
   point of the compass, direction దిశ diSa
   porch, yard, lawn ప్రాంగణము praaMgaNamu
   practice సాధన, అభ్యాసము saadhana, abhyaasamu
   print ముద్రవేయు, అ~ccuవేయు mudravaeyu, a~ccuvaeyu
   publication, announcement ప్రకటము prakaTamu
   question ప్రష్ణ prashNa
   quotation అనుకరణము anukaraNamu
   rejoice అభినందించు abhinaMdiMchu
   road వీది veedi
   same సమానము samaanamu
   saturday శనివారము Sanivaaramu
   school పాటశాల paaTaSaala
   shop, store అంగడి aMgaDi
   smooth, soft, tender మృదువు mRduvu
   strong దృఢమైన, బలమైన dRDhamaina, balamaina
   student విధ్యార్థి vidhyaarthi
   suddenly ఆకస్మికముగా aakasmikamugaa
   sunday ఆదివారము aadivaaramu
   surprise అమోఘము amOghamu
   suspicion అనుమానము anumaanamu
   teacher ఉపాధ్యాయుడు upaadhyaayuDu
   thank you ధన్యవాదము, కృతజ్ఞతలు dhanyavaadamu, kRtaj~natalu
   thursday గురువారము guruvaaramu
   time సమయము samayamu
   translation అనువాదము anuvaadamu
   tuesday మంగలవారము maMgalavaaramu
   university విశ్వవిధ్యాలయము viSvavidhyaalayamu
   value విలువ viluva
   various వివిధమైన vividhamaina
   vehicle వాహనము vaahanamu
   way గతి, మార్గము gati, maargamu
   wednesday భుదవారము bhudavaaramu
   week వారము vaaramu
   weird, strange విచిత్రము vichitramu
   welcome సుస్వాగతము susvaagatamu
   wonder, awe అద్భుతము adbhutamu